محصول TOL جزي مواد نفوذی میباشد که برای کلیه سنگ های ساختمانی و کاشی و سرامیک مورد استفاده قرار میگیرد. این ماده پایه ای تینری دارد و دارای حلالهای نفتی میباشد. 

این ماده بیشتر برای سنگ های کف و سرامیک کف پیشنهاد میشود به این صورت که هم به صورت پاششی به وسیله اسپری یا پیسوله قابل اجراست و هم به وسیله قلم مو میتوان آن را اجرا کرد. حدود 5 ساعت بعد از اجرای آن میتوان از آن تست گرفت.

سنگ یکی از زیباترین و پرمصرف ترین مصالح ساختمانی میباشد. پوشش انواع موادنانو این شرکت با توجه به نوع سنگ مانع کثیف شدن و جذب رطوبت در ان میگردد و در عین حال آن را ضد آب نیز میکند. که معمولا جذب رطوبت بالا در سنگ ها بعضا در فصول سرد باعث اسیب های جدی در سنگ و نما میشود. مواد نانو این شرکت در عین اینکه از تنفس سنگ و نمای کلی و ساختمان جلوگیری نمیکند بلکه مانع نفوذ آب در سنگها شده و از ایجاد رسوب و سفیدک روی آنها جلوگیری میکند.